Tin năng lượng

Tình hình tiêu thụ năng lượng điện và sản xuất điện trên thế giới và Việt Nam, thông tin về an ninh năng lượng, những tin tức mới nhất về phát triển điện năng lượng mặt trời

Năng lượng tái tạo giúp giải quyết nhu cầu năng lượng ngắn hạn

Năng lượng tái tạo giúp giải quyết nhu cầu năng lượng ngắn hạn

Năng lượng tái tạo giúp giải quyết nhu cầu năng lượng ngắn hạn. Trong đó điện gió sẽ đóng vai trò chủ đạo, tiên phong dựa trên mạng lưới cơ sở hạ tầng hiện có (với trên 4,4 GW công suất lắp đặt của các dự án đã đăng ký) và chính sách hỗ trợ ưu đãi hiện nay của Chính phủ.

  • 12/07/2018
    1