Tin tức

Chính sách nhà nước về điện năng lượng mặt trời - Báo chí viết về năng lượng mặt trời - Thông tin mới nhất về công nghệ năng lượng mặt trời trên thế giới và cuộc cách mạng năng lượng xanh tại Việt Nam

Giá điện 3 pha kinh doanh 2018 là bao nhiêu?

Giá điện 3 pha kinh doanh 2018 là bao nhiêu?

Giá điện 3 pha kinh doanh 2018 có nhiều mức giá khác nhau. Tùy theo cấp điện áp doanh nghiệp, công ty, nhà máy sử dụng sẽ có mức giá quy định của Bộ công thương.

  • 10/08/2018
    1