Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 760,32kWp tại Bình Dương

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 760,32 kWp vừa được Kingtek thi công tại Bình Dương. Hệ thống sử dụng song song với điện lưới, vận hành hoàn toàn tự động.

 

Thông tin tóm tắt hệ thống điện mặt trời hòa lưới 760,32 kWp tại Bình Dương

 

Dự án

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Công suất

760,32 kWp

Loại hệ thống

3 pha 380V

Địa chỉ

Bình Dương

Tình trạng

Đã hòa lưới

 

Một số hình ảnh của hệ thống:

 

Công trình Bình Dương 760kWp 01

 

Công trình Bình Dương 760kWp 02

 

Công trình Bình Dương 760kWp 03

 

Công trình Bình Dương 760kWp 04

 

Công trình Bình Dương 760kWp 05

 

Công trình Bình Dương 760kWp 06