Tuyển dụng

Tuyển dụng

Kingtek tuyển dụng kỹ sư bán hàng

Kingtek tuyển dụng kỹ sư bán hàng

Kingtek tuyển dụng kỹ sư bán hàng, yêu cầu: kinh nghiệm từ 03 năm; trình độ: Trung cấp/Cao đẳng/Đại học; lương từ 10-50 triệu.

  • 18/02/2019
    1