Tuyển dụng

Tuyển dụng

Kingtek tuyển kỹ sư điện mặt trời

Kingtek tuyển kỹ sư điện mặt trời

Kingtek tuyển kỹ sử điện mặt trời lương từ 10 – 50 triệu đồng, yêu cầu kinh nghiệm 03 năm, chuyên ngành Điện công nghiệp, điện tử, cơ khí, xây dựng,…

  • 08/10/2018
    1