Đã đến thời doanh nghiệp + hộ gia đình kinh doanh điện mặt trời

Chính phủ ban hành các cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời trong Quyết định số 11/2017. Trong đó chính sách bán điện năng lượng mặt trời cho điện lực EVN là một trong những thuận lợi giúp doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh điện mặt trời hòa lưới.

 

Đã đến thời doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh điện mặt trời

 

Nếu cách đây vài năm, đầu tư điện mặt trời là một loại đầu tư cần rất nhiều chi phí và khá rủi ro thì bây giờ mọi chuyện đã dễ dàng và chắc chắn hơn. Theo Cơ quan năng lượng Quốc tế (IRENA), chi phí tấm pin mặt trời đã giảm gần 80% từ năm 2010. Ngoài ra, theo IRENA tỷ trọng điện năng được sản xuất từ các tấm pin tăng từ 2% lên 13% vào năm 2030.

 

Kinh phí đầu tư giảm cùng cơ chế hỗ trợ khuyến khích đầu tư điện mặt trời được Chính phủ ban hành trong Quyết định số 11/2017 đã đủ “thiên thời, địa lợi” để doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh điện mặt trời hòa lưới.

 

Doanh nghiệp lắp điện mặt trời

 

Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời tại việt nam

 

Ngày 11/04/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hàng Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Trong Quyết định, Chính phủ ban hành chính sách mua điện từ các dự án điện mặt trời trong nước với mức giá là 2.086 đ/kwh.

 

Doanh nghiệp, tư nhân có thể xem bảng Quyết định đầy đủ Tại đây.

 

Doanh nghiệp, hộ gia đình bán điện năng lượng mặt trời cho EVN

 

Doanh nghiệp, hộ gia đình có thể bán điện cho điện lực EVN khi tự sản xuất ra điện từ hệ thống điện mặt trời hòa lưới. Kinh doanh điện từ điện mặt trời là phương án kinh doanh hiệu quả mà doanh nghiệp, hộ gia đình không hề tốn bất kỳ chí phí vận hành hay quản lý.

 

 

Chủ đề: