Tin chính sách

Giá điện 3 pha kinh doanh 2018 là bao nhiêu?

Giá điện 3 pha kinh doanh 2018 là bao nhiêu?

Giá điện 3 pha kinh doanh 2018 có nhiều mức giá khác nhau. Tùy theo cấp điện áp doanh nghiệp, công ty, nhà máy sử dụng sẽ có mức giá quy định của Bộ công thương.

  • 17/01/2019
    1
Bảng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018

Bảng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018

Kingtek Solar cập nhật bảng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018 mới nhất. Chính sách giá điện 2018 được áp dụng chính thức từ ngày 01/12/2017 sau khi đã được Bộ công thương chứng nhận và ký kết. Kingtek Solar sẽ luôn cập nhật bảng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018 mới nhất.

  • 22/07/2019
    1