Người dân và doanh nghiệp đã có thể vừa tự cung cấp điện, vừa bán điện cho EVN với giá 2086đ/kWh

Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới, người dân và doanh nghiệp đã có thể vừa tự cung cấp điện, vừa bán điện cho EVN với giá 2086đ/kWh. Chính sách này đã được Chính phủ thông qua và ban hành trong Quyết định số 11 và Thông tư số 6.

 

 

Nội dung chi tiết của Quyết định số 11 và Thông tư số 6:

 

Quyết định số 11 Chi tiết
Thông tư số 6 Chi tiết

 

Chủ đề: