Doanh nghiệp, nhà dân chạy đua lắp điện mặt trời trước 6/2019

Lắp điện mặt trời đang là cơn sốt đầu tư được doanh nghiệp, công ty, nhà máy, nhà dân chạy đua lắp đặt trước tháng 06/2019 để hưởng mức giá bán điện ưu đãi 2.086 đ/kwh.

 

Doanh nghiệp, nhà dân chạy đua lắp điện mặt trời trước 6/2019

 

Theo số liệu thống kê của của Chương trình Năng lượng của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID), tính đến hết tháng 7/2017 đã có hàng trăm dự án năng lượng mặt trời được đăng ký đầu tư vào Việt Nam với tổng công suất nguồn lên tới 17.000 MW.

 

Nhận định được giá trị mà điện năng lượng mặt trời mang đến cùng các cơ chế khuyến khích đầu từ phía Chính phủ, hiện nay, doanh nghiệp và nhà dân đã bắt đầu chạy đua lắp đặt điện mặt trời.

 

Công ty VSK lắp điện mặt trời

 

Bán điện mặt trời 2.086 đ/kwh cho EVN trong 20 năm

 

Theo thông tư và cơ chế trong Quyết định số 11/2017 khuyến khích đầu tư điện mặt trời của Chính phủ Thủ tướng ban hành, các dự án đầu tư điện năng lượng mặt trời hòa lưới được hưởng giá bán điện cho điện lực EVN tạo thời điểm giao nhận điện là 9,35 Uscents/kWh tương đương với 2.086 đ/kWh.

 

So sánh với mức giá bán lẻ điện sinh hoạt mà điện lực đang bán ở mức bình quân 1.720,65 đồng/kWh, thì có thể thấy ngay hiệu quả lợi nhuận mà điện mặt trời hòa lưới mang đến cho doanh nghiệp và người dân. 

 

Bên phía mua điện là EVN có trách nhiệm mua toàn bộ lượng điện sản xuất từ các dự án điện mặt trời hòa lưới có ngày vận hành trước 30/06/2019 theo như quyết định trong hợp đồng mua bán điện mẫu được áp dụng trong 20 năm.

 

 

Chủ đề: