Thương hiệu - Nhà sản xuất

Tin tức về nhà sản xuất máy biến tần Inverter, pin năng lượng mặt trời

Thông tin nhà sản xuất inverter Sungrow Power Supply Co., Ltd

Thông tin nhà sản xuất inverter Sungrow Power Supply Co., Ltd

Sungrow Power Supply Co., Ltd được thành lập vào năm 1997 bởi Giáo sư Cao – Giảng viên Đại học Công nghệ Hefei. Sau hơn 20 năm hoạt động, Sungrow đạt mức sản lượng 87GW và được định giá 1,5 tỉ đô la Mỹ.

  • 14/10/2019
    1