Tin tức

Chính sách nhà nước về điện năng lượng mặt trời - Báo chí viết về năng lượng mặt trời - Thông tin mới nhất về công nghệ năng lượng mặt trời trên thế giới và cuộc cách mạng năng lượng xanh tại Việt Nam

Bảng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018

Bảng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018

Kingtek Solar cập nhật bảng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018 mới nhất. Chính sách giá điện 2018 được áp dụng chính thức từ ngày 01/12/2017 sau khi đã được Bộ công thương chứng nhận và ký kết. Kingtek Solar sẽ luôn cập nhật bảng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018 mới nhất.

  • 30/08/2018
    1