Giá điện 3 pha kinh doanh 2018 là bao nhiêu?

Giá điện 3 pha kinh doanh 2018 có nhiều mức giá khác nhau. Tùy theo cấp điện áp doanh nghiệp, công ty, nhà máy sử dụng sẽ có mức giá quy định của Bộ công thương.

 

Các nội dung chính:

1. Giá điện 3 pha kinh doanh 2018

2. Giá điện 3 pha sản xuất 2018

3. 1kW điện 3 pha giá bao nhiêu?

4. Bảng chia khung giờ cao điểm

 

Giá điện 3 pha kinh doanh 2018 là bao nhiêu? Cách tính giá điện 3 pha

Dưới đây là bảng giá điện 3 pha kinh doanh 2018 theo các mức cấp điện áp quy định trong từng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường.

*Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

STT

Giờ

Giá đ/kwh

1

Giờ bình thường

2.254

2

Giờ thấp điểm

1.256

3

Giờ cao điểm

3.923

 

*Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

STT

Giờ

Giá đ/kwh

1

Giờ bình thường

2.426

2

Giờ thấp điểm

1.428

3

Giờ cao điểm

4.061

 

*Cấp điện áp dưới 6KV

STT

Giờ

Giá đ/kwh

1

Giờ bình thường

2.461

2

Giờ thấp điểm

1.497

3

Giờ cao điểm

4.233

 

Tương tự như cách tính giá điện sinh hoạt, cách tính giá điện 3 pha cũng có quy định riêng của Bộ công thương.

 

Giá điện 3 pha sản xuất 2018

 

*Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

STT

Giờ

Giá đ/kwh

1

Giờ bình thường

1.434

2

Giờ thấp điểm

884

3

Giờ cao điểm

2.570

*Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

STT

Giờ

Giá đ/kwh

1

Giờ bình thường

1.452

2

Giờ thấp điểm

918

3

Giờ cao điểm

2.673

 

*Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

STT

Giờ

Giá đ/kwh

1

Giờ bình thường

1.503

2

Giờ thấp điểm

953

3

Giờ cao điểm

2.759

 

*Cấp điện áp dưới 6KV

STT

Giờ

Giá đ/kwh

1

Giờ bình thường

1.572

2

Giờ thấp điểm

1.004

3

Giờ cao điểm

2.862

 

1kw điện 3 pha có giá là bao nhiêu?

Hiện nay giá 1kw điện 3 pha có sự khác nhau theo mục đích sử dụng của người dùng. Trong đó, giá 1 kW điện 3 pha trong kinh doanh sẽ dao động từ 1.256 – 4.233 đ/kWh. Giá điện 1kW điện 3 pha trong sản xuất dao động từ 884 - 2.862 đ/kWh.

Hiện nay, điện 3 pha đang được các gia đình sử dụng vì chất lượng điện tốt, truyền tải điện năng bằng mạch điện tiết kiệm hơn và đáp ứng lượng điện lớn khi sử dụng các thiết bị, hạ tầng tiêu thụ điện cao.

 

Bảng chia khung giờ cao điểm, thấp điểm trong ngày

 

 

Từ thứ 2 đến thứ 7

Chủ nhật

4:00 - 9:30

Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường

9:30 - 11:30

Giờ Cao Điểm Giờ Cao Điểm

11:30 - 17:00

Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường

17:00 - 20:00

Giờ Cao Điểm Giờ Bình Thường

20:00 - 22:00

Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường

22:00 - 4:00

Giờ Thấp Điểm Giờ Thấp Điểm
 

 

 

Xem thêm:

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới cho gia đình, doanh nghiệp

Bảng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018

Bảng chia khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường trong ngày

 

Chủ đề: