Bảng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018

Kingtek Solar cập nhật bảng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2019 mới nhất của Bộ công thương. Ngoài ra, giá mua điện mặt trời của EVN, lịch sử tăng giá điện của Điện lực miền Nam cũng được cập nhật trong bài viết này.

 

Các nội dung chính:

1. Bảng giá điện sản xuất 2019

2. Bảng giá điện kinh doanh 2019

3. Bảng giá điện sinh hoạt 2019

4. Lịch sử tăng giá điện của EVN

5. Giá mua điện mặt trời của EVN

6. Bảng chia các khung giờ trong ngày

7. Đối tượng áp dụng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018

 

1. Bảng giá điện sản xuất 2018 và 2019

Bảng giá điện sản xuất 2019 của Bộ công thương ban hành có sự khác nhau vì cấp điện áp sử dụng của doanh nghiệp, nhà máy, nhà xưởng khác nhau. Chính sách giá điện sản xuất áp dụng theo các cấp điện áp: Cấp điện áp từ 110 kV trở lên, cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV, cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV. Xem chi tiết bảng giá điện sản xuất 2019 dưới đây:

*Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

STT

Khung giờ

Giá bán điện 2018 (đồng/kWh)

Giá bán điện 2019 (đồng/kWh)

1

Giờ bình thường

1.434

1.536

2

Giờ thấp điểm

884

970

3

Giờ cao điểm

2.570

2.759

 

*Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

STT

Khung giờ

Giá bán điện 2018 (đồng/kWh)

Giá bán điện 2019 (đồng/kWh)

1

Giờ bình thường

1.452

1.555

2

Giờ thấp điểm

918

1.007

3

Giờ cao điểm

2.673

2.871

 

*Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

STT

Khung giờ

Giá bán điện 2018 (đồng/kWh)

Giá bán điện 2019 (đồng/kWh)

1

Giờ bình thường

1.503

1.611

2

Giờ thấp điểm

953

1.044

3

Giờ cao điểm

2.759

2.964

         

*Cấp điện áp dưới 6 kV 

STT

Khung giờ

Giá bán điện 2018 (đồng/kWh)

Giá bán điện 2019 (đồng/kWh)

1

Giờ bình thường

1.572

1.685

2

Giờ thấp điểm

1.004

1.100

3

Giờ cao điểm

2.862

3.067

 

2. Bảng giá bán điện kinh doanh 2018 và 2019

*Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

STT

Khung giờ

Giá bán điện 2018 (đồng/kWh)

Giá bán điện 2019 (đồng/kWh)

1

Giờ bình thường

2.254

2.442

2

Giờ thấp điểm

1.256

1.361

3

Giờ cao điểm

3.923

4.251

 

*Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

STT

Khung giờ

Giá bán điện 2018 (đồng/kWh)

Giá bán điện 2019 (đồng/kWh)

1

Giờ bình thường

2.426

2.629

2

Giờ thấp điểm

1.428

1.547

3

Giờ cao điểm

4.061

4.400

 

*Cấp điện áp dưới 6 kV 

STT

Khung giờ

Giá bán điện 2018 (đồng/kWh)

Giá bán điện 2019 (đồng/kWh)

1

Giờ bình thường

2.461

2.666

2

Giờ thấp điểm

1.497

1.622

3

Giờ cao điểm

4.233

4.587

 

3. Bảng giá điện sinh hoạt 2018 và 2019

*Giá bán lẻ điện sinh hoạt

Bậc

Kwh

Giá bán điện 2018 (đồng/kWh)

Giá bán điện 2019 (kWh)

1

Từ 0 - 50

1.549

1.678

2

Từ 51 - 100

1.600

1.734

3

Từ 101 - 200

1.858

2.014

4

Từ 201 - 300

2.340

2.536

5

Từ 301 - 400

2.615

2.834

6

Từ 401 trở lên

2.701

2.461

         

*Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

STT

Đối tượng áp dụng

Giá bán điện 2018

Giá bán điện 2019

1

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

2.271

2.461

 

4. Lịch sử tăng giá điện của EVN

Lịch sử tăng giá điện của điện lực miền nam

 

5. Giá mua điện mặt trời của EVN năm 2017, 2018 và 2019

 

Giá mua điện của EVN

 

6. Giờ cao điểm là gì? Giờ thấp điểm là gì? Cách nhận biết các khung giờ trong ngày

Giờ cao điểm là khoảng thời gian lượng điện năng tiêu thụ nhiều nhất trong ngày. Giờ thấp điểm là khoảng thời gian tiêu thụ điện năng thấp nhất trong ngày. Dưới đây là bảng các khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường trong ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.

 

 

Từ thứ 2 đến thứ 7

Chủ nhật

4:00 - 9:30

Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường

9:30 - 11:30

Giờ Cao Điểm Giờ Cao Điểm

11:30 - 17:00

Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường

17:00 - 20:00

Giờ Cao Điểm Giờ Bình Thường

20:00 - 22:00

Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường

22:00 - 4:00

Giờ Thấp Điểm Giờ Thấp Điểm

 

Đối tượng áp dụng giá điện sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt 2019

 

Theo quy định của Bộ công thương, giá điện trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt mà Kingtek cập nhật trên sẽ áp dụng cho từng đối tượng cụ thể. Nhấn vào  Quy định về giá điện của Bộ công thương  để xem mình thuộc đối tượng nào nhé!

 

Trên đây là thông tin chi tiết bảng giá bản lẻ điện 2018 đã được Bộ công thương ký kết. Kingtek Solar sẽ luôn cập nhật thông tin giá điện bán lẻ mới nhất khi có thông tin thay đổi.

 

Chủ đề: