Bảng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018

Kingtek Solar cập nhật bảng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018 của Bộ công thương mới nhất. Chính sách giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018 được áp dụng chính thức từ ngày 01/12/2017.

 

Các nội dung chính:

1. Bảng giá điện sản xuất 2018

2. Bảng giá điện kinh doanh 2018

3. Bảng giá điện sinh hoạt 2018

4. Bảng giá điện bán buôn nông thôn 2018

5. Bảng giá điện khu tập thể, cụm dân cư 2018

6. Bảng giá điện khối hành chính, sự nghiệp 2018

7. Bảng giá điện cho thị trấn, huyện lỵ 2018

8. Bảng giá điện cho tổ thương mại - dịch vụ - sinh hoạt

9. Bảng giá điện các khu công nghiệp 2018

10. Bảng chia các khung giờ trong ngày

11. Đối tượng áp dụng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018

 

 

Bảng giá điện sản xuất 2018

Bảng giá điện sản xuất 2018 của Bộ công thương ban hành có sự khác nhau vì cấp điện áp sử dụng của doanh nghiệp, nhà máy, nhà xưởng khác nhau. Chính sách giá điện áp dụng theo các cấp điện áp: Cấp điện áp từ 110 kV trở lên, cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV, cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV. Xem chi tiết bảng giá điện dưới đây:

*Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

STT

Giờ

Giá

1

Giờ bình thường

1.434

2

Giờ thấp điểm

884

3

Giờ cao điểm

2.570

 

*Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

STT

Giờ

Giá

1

Giờ bình thường

1.452

2

Giờ thấp điểm

918

3

Giờ cao điểm

2.673

 

*Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

STT

Giờ

Giá

1

Giờ bình thường

1.503

2

Giờ thấp điểm

953

3

Giờ cao điểm

2.759

         

*Cấp điện áp dưới 6 kV 

STT

Giờ

Giá

1

Giờ bình thường

1.572

2

Giờ thấp điểm

1.004

3

Giờ cao điểm

2.862

 

 

Bảng giá bán điện kinh doanh 2018

*Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

STT

Giờ

Giá

1

Giờ bình thường

2.254

2

Giờ thấp điểm

1.256

3

Giờ cao điểm

3.923

 

*Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

STT

Giờ

Giá

1

Giờ bình thường

2.426

2

Giờ thấp điểm

1.428

3

Giờ cao điểm

4.061

 

*Cấp điện áp dưới 6 kV 

STT

Giờ

Giá

1

Giờ bình thường

2.461

2

Giờ thấp điểm

1.497

3

Giờ cao điểm

4.233

 

 

Bảng giá điện sinh hoạt 2018

*Giá bán lẻ điện sinh hoạt

Bậc

Kwh

Giá

1

Từ 0 - 50

1.549

2

Từ 51 - 100

1.600

3

Từ 101 - 200

1.858

4

Từ 201 - 300

2.340

5

Từ 301 - 400

2.615

6

Từ 401 trở lên

2.701

         

*Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

STT

Đối tượng áp dụng

Giá

1

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

2.271

 

Bảng giá bán buôn điện nông thôn 2018

*Giá bán buôn điện sinh hoạt

Bậc

Kwh

Giá

1

Từ 0 - 50

1.285

2

Từ 51 - 100

1.336

3

Từ 101 - 200

1.450

4

Từ 201 - 300

1.797

5

Từ 301 - 400

2.035

6

Từ 401 trở lên

2.120

 

*Giá bán buôn điện cho mục đích khác

STT

Đối tượng áp dụng

Giá

1

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

2.271

 

Bảng giá điện khu tập thể, cụm dân cư 2018

*Giá bán buôn điện sinh hoạt

 ***Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

Bậc

Kwh

Giá

1

Từ 0 - 50

1.443

2

Từ 51 - 100

1.494

3

Từ 101 - 200

1.690

4

Từ 201 - 300

2.139

5

Từ 301 - 400

2.414

6

Từ 401 trở lên

2.495

 

 ***Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

Bậc

Kwh

Giá

1

Từ 0 - 50

1.421

2

Từ 51 - 100

1.472

3

Từ 101 - 200

1.639

4

Từ 201 - 300

2.072

5

Từ 301 - 400

2.330

6

Từ 401 trở lên

2.437

 

 *Giá bán buôn điện cho mục đích khác

STT

Đối tượng áp dụng

Giá

1

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

1.380

 

Bảng giá điện khối hành chính sự nghiệp 2018

*Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

STT

Cấp điện

Giá

1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.460

2

Cấp điện áp dưới 6 kV

1.557

 

*Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp

STT

Cấp điện

Giá

1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.606

2

Cấp điện áp dưới 6 kV

1.671

 

Bảng giá điện Thị trấn, huyện lỵ 2018

*Giá bán buôn điện sinh hoạt

***Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

Bậc

Kwh

Giá

1

Từ 0 - 50

1.391

2

Từ 51 - 100

1.442

3

Từ 101 - 200

1.601

4

Từ 201 - 300

2.027

5

Từ 301 - 400

2.280

6

Từ 401 trở lên

2.357

 

***Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

Bậc

Kwh

Giá

1

Từ 0 - 50

1.369

2

Từ 51 - 100

1.420

3

Từ 101 - 200

1.564

4

Từ 201 - 300

1.939

5

Từ 301 - 400

2.197

6

Từ 401 trở lên

2.271

 

*Giá bán buôn điện cho mục đích khác

STT

Đối tượng áp dụng

Giá

1

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

1.380

 

Bảng giá điện tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt 2018 

*Giá bán buôn điện sinh hoạt

Bậc

Kwh

Giá

1

Từ 0 - 50

1.518

2

Từ 51 - 100

1.568

3

Từ 101 - 200

1.821

4

Từ 201 - 300

2.293

5

Từ 301 - 400

2.563

6

Từ 401 trở lên

2.647

 

*Giá bán buôn điện cho mục đích khác

STT

Giờ

Giá

1

Giờ bình thường

2.328

2

Giờ thấp điểm

1.416

3

Giờ cao điểm

4.004

         

Bảng giá điện các khu công nghiệp 2018 

*Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV

***Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100MVA

STT

Giờ

Giá

1

Giờ bình thường

1.380

2

Giờ thấp điểm

860

3

Giờ cao điểm

2.515

 

***Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA

STT

Giờ

Giá

1

Giờ bình thường

1.374

2

Giờ thấp điểm

833

3

Giờ cao điểm

2.503

         

***Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA

STT

Giờ

Giá

1

Giờ bình thường

1.367

2

Giờ thấp điểm

830

3

Giờ cao điểm

2.487

 

*Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV

***Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

STT

Giờ

Giá

1

Giờ bình thường

1.424

2

Giờ thấp điểm

901

3

Giờ cao điểm

2.621

 

***Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

STT

Giờ

Giá

1

Giờ bình thường

1.474

2

Giờ thấp điểm

934

3

Giờ cao điểm

2.705

 

Giờ cao điểm là gì? Giờ thấp điểm là gì? Cách nhận biết các khung giờ trong ngày

Giờ cao điểm là khoảng thời gian lượng điện năng tiêu thụ nhiều nhất trong ngày. Giờ thấp điểm là khoảng thời gian tiêu thụ điện năng thấp nhất trong ngày. Dưới đây là bảng các khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường trong ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.

 

 

Từ thứ 2 đến thứ 7

Chủ nhật

4:00 - 9:30

Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường

9:30 - 11:30

Giờ Cao Điểm Giờ Cao Điểm

11:30 - 17:00

Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường

17:00 - 20:00

Giờ Cao Điểm Giờ Bình Thường

20:00 - 22:00

Giờ Bình Thường Giờ Bình Thường

22:00 - 4:00

Giờ Thấp Điểm Giờ Thấp Điểm

 

Đối tượng áp dụng giá điện sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt 2018

 

Theo quy định của Bộ công thương, giá điện trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt mà Kingtek cập nhật trên sẽ áp dụng cho từng đối tượng cụ thể. Nhấn vào  Quy định về giá điện của Bộ công thương  để xem mình thuộc đối tượng nào nhé!

 

Trên đây là thông tin chi tiết bảng giá bản lẻ điện 2018 đã được Bộ công thương ký kết. Kingtek Solar sẽ luôn cập nhật thông tin giá điện bán lẻ mới nhất khi có thông tin thay đổi.

Xem thêm: Bảng giá điện 3 pha kinh doanh 2018

 

 

Chủ đề: