Giới thiệu

Giới thiệu về Kingtek Solar

Giới thiệu về Kingtek Solar

Kingtek thành lập năm 2015 tại Tp.HCM. Những năm đầu tập trung vào lĩnh vực phân phối, bán lẻ sản phẩm truyền hình số trên phạm vi 63 tỉnh thành Việt Nam để xây dựng hệ thống phục vụ khách hàng và thiết lập hệ sinh thái.

  • 09/01/2024
    3
Liên hệ

Liên hệ

Kingtek được thành lập trên nhu cầu phát triển của xã hội. Kingtek tự hào là đơn vị tiên phong hướng người dùng đến với sự tiến bộ trong lĩnh vực kỹ thuật và năng lượng bền vững.

  • 25/05/2019
    1