Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

 

Kingtek là thương hiệu phát triển điện sạch hàng đầu Việt Nam (2025). Tập hợp những con người với khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển bền vững, Kingtek phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế thế giới.

 

SỨ MỆNH

“Vì một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc cho người dân Việt Nam”

 

1 năng lượng xanh Tập trung cung cấp giải pháp năng lượng sạch, bền vững.
2 giá thành sản phẩm Ứng dụng công nghệ để giảm giá thành, chi phí thấp nhất.
3 thông minh Đầu tư nghiên cứu để có giải pháp thông minh, hiệu quả.
4 uy tín thương hiệu Tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng quốc tế
5 hài lòng Mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất.

 

TRIẾT LÝ KINH DOANH

 

Đối với nhân viên:

 

Kingtek thực hiện 5 điều để nhân viên được Hạnh Phúc, cụ thể:

 

1 sáng tạo

Tập trung vào sự phát triển về trí tuệ và thể chất của nhân viên.

2 quy trình làm việc

Đơn giản hết mức tất cả quy trình làm việc.

3 làm giàu

Chỉ ra con đường đúng đắn để thăng tiến và giàu có cho nhân viên.

4 chinh phục thử thách

Trao thách thức và tạo điều kiện để kiên trì chinh phục mục tiêu.

5 thương hiệu

Hiểu rõ ý nghĩa xã hội của công việc đang làm, tự hào về sản phẩm, về công ty.

 

Đối với khách hàng:

 

Kingtek tập trung vào CHẤT LƯỢNG + SÁNG TẠO + NHU CẦU, cụ thể:

 

1 chất lượng Chất lượng: Chỉ cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt
2 sáng tạo Sáng tạo: Lấy sáng tạo làm người bạn đồng hành trong mọi hoạt động.
3 nhu cầu Nhu cầu: Lấy khách hàng là trung tâm, tìm hiểu sâu và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

 

Ngoài ra, tập thể Kingtek luôn chia sẻ và cho đi điên cuồng những giá trị hữu ích đến tất cả khách hàng, đối tác, cộng đồng và xã hội.

 

Xem thêm:

Giới thiệu về Kingtek

Cơ cấu tổ chức của Kingtek 

 

Chủ đề: