Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới bao gồm những thành phần nào?

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới gồm 3 thành phần chính: Tấm pin năng lượng mặt trời, Máy biến tần (inverter), tủ bảo vệ và phân phối AC/DC. Chức năng chính của hệ thống: Biến quang năng thành điện năng để cung cấp điện cho các tải tiêu thụ.


Các nội dung chính:

1. Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới bao gồm những thành phần nào?

2. Một số ứng dụng của hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới


 

1. Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới bao gồm những thành phần nào?

Cơ bản, hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới bao gồm:

 

Tấm pin năng lượng mặt trời

inverter hòa lưới

Tủ điện AC DC

Tấm pin năng lượng mặt trời

Máy biến tần (Inverter)

Tủ bảo vệ và phân phối AC/DC

 

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống điện năng lượng mặt trời

 

Nguyên tắc hoạt động của điện năng lượng mặt trời hòa lưới

 

1. Tấm pin năng lượng mặt trời chuyển hóa các hạt photon (hạt cơ bản của ánh sáng) của mặt trời thành dòng điện một chiều (DC).

2. Máy biến tần inverter chuyển đổi dòng điện một chiều (DC) thành điện xoay chiều (AC) để cấp điện cho các tải tiêu thụ trong gia đình.

3. Điện mặt trời được sử dụng trước. Nếu không đủ điện tiêu thụ (hoặc nếu sử dụng về đêm), điện hòa lưới sẽ tiếp tục cung cấp cho tải tiêu thụ.

4. Lượng điện bạn không dùng đến sẽ được hòa lên lưới điện quốc gia hoặc cung cấp cho những người dùng khác.

 

2. Một số ứng dụng của hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới

 

Hệ thống phù hợp với nhà máy, xí nghiệp, siêu thị, trường học, khách sạn... những đơn vị cần dùng nhiều điện vào ban ngày.

Điện năng lượng mặt trời dùng cho hộ gia đình

Điện năng lượng mặt trời dùng cho văn phòng

Hộ gia đình

Văn phòng

Điện năng lượng mặt trời dùng cho siêu thị

Điện năng lượng mặt trời cho trường học

Siêu thị

Trường học

Điện năng lượng mặt trời cho xí nghiệp nhà máy Điện năng lượng mặt trời cho khách sạn resort
Nhà máy, xí nghiệp Khách sạn, resort

 

Chủ đề: