Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 5,25 kWp tại Duy Xuyên, Quảng Nam

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 5,25 kWp 1 pha 220V vừa được Kingtek triển khai thi công tại nhà anh Tuấn tại Thị Trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam.

 

Hệ thống sử dụng song song với điện lưới, vận hành hoàn toàn tự động. Sản lượng điện tạo ra 630 kWh/tháng, tiết giảm đến 1.701.000 VNĐ/tháng.

 

Thông tin tóm tắt hệ thống điện mặt trời hòa lưới 5,25 kWp tại Duy Xuyên, Quảng Nam

 

Dự án

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI NHÀ ANH TUẤN

Công suất

5,25 kWp

Loại hệ thống

1 pha 220V

Địa chỉ

Duy Xuyên, Quảng Nam

Diện tích

37 m2

Tấm pin

15 tấm AE Solar Mono 350W

Inverter

01 Fronius Primo

Tình trạng

Hoàn thành

Sản lượng điện trung bình/tháng

630 kWh/tháng

Sản lượng điện trung bình/năm

7.560 kWh/năm

Doanh thu từ hệ thống

1.701.000 VNĐ/tháng

Lượng phát thải CO2

4,9 tấn/năm

 

Một số hình ảnh của hệ thống:

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 5,25 kWp tại Duy Xuyên, Quảng Nam

 

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 5,25 kWp tại Duy Xuyên, Quảng Nam

 

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 5,25 kWp tại Duy Xuyên, Quảng Nam

 

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 5,25 kWp tại Duy Xuyên, Quảng Nam