Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 11,2 kWp tại Thị Trấn Lagi, Bình Thuận

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 11,2 kWp 3 pha 380V vừa được Kingtek thi công tại Nguyễn Ngọc Kỳ, Thị Trấn Lagi, Bình Thuận. 

 

Hệ thống sử dụng song song với điện lưới, vận hành hoàn toàn tự động. Sản lượng điện tạo ra 1.344 kWh/tháng, tiết giảm đến 3.628.800 VNĐ/tháng.

 

Thông tin tóm tắt hệ thống điện mặt trời hòa lưới 11,2 kWp tại Thị Trấn Lagi, Bình Thuận

 

Dự án

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ĐIỆN MÁY 123

Công suất

11,2 kWp

Loại hệ thống

3 pha 380V

Địa chỉ

Thị Trấn Lagi, Bình Thuận

Diện tích

78 m2

Tấm pin

32 tấm AE Solar 72 Cell Mono 350W

Inverter

01 Fronius Symo

Tình trạng

Hoàn thành

Sản lượng điện trung bình/tháng

1.344 kWh/tháng

Sản lượng điện trung bình/năm

16.128 kWh/năm

Doanh thu từ hệ thống

3.628.800 VNĐ/tháng

Giảm phát thải CO2

10,7 tấn/năm

 

Một số hình ảnh của hệ thống:

 

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 11,2 kWp tại Thị Trấn Lagi, Bình Thuận

 

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 11,2 kWp tại Thị Trấn Lagi, Bình Thuận

 

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 11,2 kWp tại Thị Trấn Lagi, Bình Thuận

 

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 11,2 kWp tại Thị Trấn Lagi, Bình Thuận

 

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 11,2 kWp tại Thị Trấn Lagi, Bình Thuận