SIM du lịch Singapore

Sim du lịch Singapore do IGO cung cấp với chi phí hấp dẫn, dung lương DATA lớn, giao tận nhà hoặc nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất. Gắn vào là dùng, hoàn tiền nếu gặp sự cố

Sim du lịch Singapore do IGO cung cấp với chi phí hấp dẫn, dung lương DATA lớn, giao tận nhà hoặc nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất. Gắn vào là dùng, hoàn tiền nếu gặp sự cố

local_phone